VISIONS-PROGRAM

Klik for at læse mere om de 6 Hue-punkter.

Havenisse-partiet arbejder på at stille op til kommunevalget på Frederiksberg.
Som finder sted: Tirsdag d.16 November 2021.

“Havenisse-partiet”, løfter her sløret for det nye
Visions-program, med hue-punkter.

Havenisse-partiet gør ikke brug af et klassisk parti-program, eftersom der skal forhandles på mange områder. Havenisse-partiet arbejder derfor udfra et Visions-program, med hue-punkter. På den måde vil vælgerne kunne følge med punkt for punkt, gennem hele valgperioden, om vi har fået igangsat vores mærkesager. Den enkelte vælger kan så afgøre om det er ‘noget der huer’.

Havenisse-partiet’s borgmester-kandidat & partiformand; Hannibal er født d. 27/9-1979, og har bopæl i Domusvista-bygningen på Frederiksberg. Hannibal er oprindelig uddannet Social og Sundhedshjælper og har sidenhen ernæret sig via sin enkeltmandsvirksomhed, hvor der aktuelt ydes rådgivning, og derudover er der også et ben i underholdningsbranchen.

Havenisse-partiet arbejder på at skabe et sundt miljø og mindske forurening. Det starter fra politisk side med os selv. Vi skal vise handling og det gør Havenisse-partiet allerede under valgkampen, ved IKKE at bruge valg-plakater og løbesedler, men ved at gå i dialog med borgerne både, via facebook-siden ‘Frederiksberg Havenisse-partiet’, samt på gaden.

Havenisse-partiet er et midterparti, eftersom Hannibal via sin retfærdighedsfølelse er rød i hjertet, men borgerlig i sin livstil.

Foto: Frederiksberg Slot

Som Vælger tænker du nok, hvorfor dette navn Havenisse-partiet ?

Dette fordi Partiformand Hannibal har været i tæt dialog med flere Frederiksberg-borgere, og igennem en længere årrække har været vidne til “parti-hop”, i de etablerede politiske partier. Som en borger på gaden engang udtrykte det, så står man og stemmer på en politiker fra et parti, som så efter et valg pludselig springer over med sit mandat til et helt andet parti. Derfor finder partiformanden “Hannibal” det meget passende med partinavnet “Havenisse-partiet” også ud fra den synsvinkel at, ja…man tager sig jo bogstaveligt talt til huen, også selv om man er positivt indstillet, når den politiker man stemmer på ikke holder ord, og tilmed ikke arbejder for de sager som vedkommende gik til valg på.

Udover dette har partinavnet også en særlig betydning for  “Hannibal’, som selv har en forkærlighed til havenisser. De står der i festlige farver og smiler til verden, et dejligt symbol på livsglæde.

– “Ja, vi kan alle være et kvaj, men havenisse-partiet tænker kærligt på dig”.

Til Borgmester Simon Aggesens tiltrædelsesreception, skrev Hannibal i gæstebogen følgende

“Husk at være artig”

Desuden har Hannibal for ca. 2 år siden, gjort borgmesteren opmærksom på, hvorledes man miljømæssigt mindsker en fremtidige stigende trængsel af trafik ind og ud af “Roskildevejen”, med fokus på større tryghed/sikkerhed, for alle der færdes det være sig børn, unge og ældre i trafikken. Dette for også at sikre at indre Frederiksberg ikke skal kæmpe med større biler, som ligger og fylder i gadebilledet i såvel  indre, som ydre Frederiksberg. Borgermester; “Simon Aggesen”, svarede at “Det lød som en god ide”.

Sidenhen har vi så fra Havenisse-partiet’s side, set at man i Frederiksberg kommune, har en færdig rapport liggende, ved navn “Fasanvejslinjen”, vedr. ‘En ny underjordisk metrolinje fra ‘Ny Ellebjerg st’, ‘Valby st’ og videre til ‘Søndermarken/zoologiske have’ og videre igennem følgende placering af stationer op til; ‘Emdrup St.’ Ergo uden handling på, at få indskrevet en aftale omkring, at få et; stop/ en underjordisk metro-station i samme opbyggende stil som metro-stationen – “Gammel Strand”. Med en placering i området af; ‘Domusvista’, på parkeringspladsen, på den yderste del ud mod: ‘Roskildevejen’. Eftersom vi ude ved; ‘Domus Vista’ ligger i meget trafikeret område, både af biler, busser og alle der skal ind eller ud af byen, både i myldertid og udenfor myldertid. Hvor man her kunne statuere et eksempel på miljø-hensynet til at mindske trængslen, samt forureningen på indre såvel som ydre Frederiksberg. Beliggenheden ved området af; “Domus Vista”, vil trafikalt være med til at mindske trængslen, i form af placeringen med en: ‘Underjordisk metro-station’, hvor du her via ca. 12-15 min gå-gang kan skifte, via: ringbanen; ‘Ålholm Station’, samt s-tog linien, via ‘Langgade St’.Eftersom vi her bor et meget tæt befolket område på ydre Frederiksberg. Om det så endeligt vil blive placeringen ved; “Domusvista”, skal alle beboerne i området, sikres og honoreres økonomisk, under byggeriets varighed af evt. underjordisk metro-station, grundet støj og larm, udfra erfaring vedr. beboere omkring cityringen.

Se den underjordiske metro-station; Gammel Strand

I foreløbige tiltag er der INGEN planer fra Frederiksberg kommune, eller i den omtalte rapport, vedr. ‘Ny underjordiske metrolinje” i området af; “Domusvista – Ålholm Plads”.

Her mener Havenisse-partiet at den nuværende Borgmester Simon Aggesen, nu både har skuffet os og vist sig at være ‘lidt uartig’, og det koster…

Såfremt et flertal vil sikre en underjordisk metrostation, ude ved “Domusvista-området”, eller derimod på: “Ålholm Plads”, hvor der stadigvæk vil være forbindelse via busstop og gå-gang til: Ringbanen: ‘Ålholm St.” Så er det uanset hvad, et krav at; “Havenisse-partiet”, skal have en “underjordisk metro station”, så vi trafik og miljø-mæssigt herude bliver en større helhed af indre Frederiksberg. Men som rapporten afsløre, så har Frederiksberg kommune, INTET fokus på vores ydreområde omkring evt.: “Ny underjordisk metro-station”. Det kan vi i: Havenisse-partiet, aldrig acceptere.

Foto: Domus Vista, 2000 Frederiksberg

Ligeledes har de Konservative på Frederiksberg med borgmester Simon Aggesen og med støtte af SF, Alternativet, og sidstnævnte “Venstre’s Jan E. Jørgensen”, (som iøvrigt glædeligt igennem årene, har udtrykt i medierne, at man er villige til at bruge flere penge på mere metro. Ufatteligt nok med flertal, uden høring.) Nu skabt et flertal for at besværliggøre, “Roskildevejen” trafikalt og tilmed gøre KØEN og øge kampen imellem biler, busser, FlexTrafik m.m større. Dermed gør man Frederiksberg, endnu mere udsat for forurening, når køen bare bliver længere og tilmed forurener naturen og miljøet. Grundet flertallet om nu en fremtidig ‘plads’ foran Frederiksberg slot, med sten af granit som underlag for dem, der vil over vejen. Det kunne jo tænkes at det ikke er alle frederiksbergborgere, som både bor og arbejder på Frederiksberg. Mange frederiksbergborgere arbejder også i andre kommuner og har dermed kraftig behov og brug for deres bil, både i forhold til deres arbejds-situation, hjem og familie. Vi kan med andre ord på Frederiksberg IKKE lukke af for biler.

Såfremt Hannibal efter kommunalvalget til november sætter sig i borgmesterstolen vil 3/4 af netto borgmesterlønnen, blive doneret til grønne og venlige shuttlebusser. Shuttlebusserne tænkes at skulle køre i pendulfart mellem ydre og indre Frederiksberg. Dette forventes at tage sin begyndelse på et borgermøde hvor ideer og ønsker til buslinier fremlægges.

‘Maxus e-Deliver 9’ – Forhandles kun i Danmark, af: VBI GROUP.

Mere info, tjek:  https://vbi-group.eu/dk/

I anden halvdel af borgmesterperioden vil 3/4 af nettoborgmesterlønnen blive øremærket det omtalte netto engangsbeløb til social og sundhedshjælperne, social og sundhedsassistenterne, samt sygeplejerskerne ansat i vores kommune. Omtalte faggrupper med bopæl i vores kommune vil have fortrinsret til et beløb der uddeles så længe beløbet rækker.

Alt dette kan kun lade sig gøre, hvis du som vælger, med din stemme, gør Hannibal til borgmester. Skulle Hannibal kun komme ind som kommunalbestyrelsesmedlem vil donationer ikke være en mulighed, men der vil naturligvis blive arbejdet ihærdigt med virkeliggørelsen af visionsprogrammet, med tilhørende hue-punkter.

Nu glæder formand Hannibal sig til i den kommende tid, at kontakte valgkontoret og blive opført med: Havenisse-partiet.

– “Når humøret føles lidt tungt, så læs blot; Havenisse-partiet’s hue-punkt.”

Hue pkt. 1

Vælg

Hue pkt. 2

Vælg

Hue pkt. 3

Vælg

Hue pkt. 4

Vælg

Hue pkt. 5

Vælg

Hue pkt. 6

Vælg