HUE PKT. 1

Underjordisk metro-station, i området af:
Domus Vista – Ålholm

– “Det handler om at sikre sammenhængskraften imellem ydre og indre Frederiksberg fremover”

I år 2024 åbner metrolinjen – Sydhavnslinjen, med en underjordisk metro-station på;
“Ny Ellebjerg”. I den forbindelse har omegnskommunerne haft stort nysgerrigt fokus på fremtidige metrolinjer. Og med tanke på yderområderne af Frederiksberg, så som området af; ‘Domusvista – Ålhom Plads’. Omkring den evige trængsel og trafik igennem roskildevejen, er det vigtigt vi fremtidigt sikre en miljø-venligt infrastruktur, så som en metrolinje der vil være til gavn for både børn, unge og ældre medborgere.

Foto: Falkoner Allé, Frederiksberg

– Blot et eksempel på hvordan: Havenisse-partiet tænker;

Såfremt: Havenisse-partiet, havde haft den afgørende stemme  så ville Hannibal ha’ udsat at bruge ‘9 milioner’, på en ‘granitplads’ foran Frederiksberg Slot. Og havde derimod fået igangsat en undersøgelse om muligheden for at få bygget en ‘tunnel’ under Frederiksberg Bakke, hvor vi dermed sørger for at trafikken, i forlængelse af roskildevejen, kunne dirigeres igennem. For bl.a. at undgå at belaste de små sideveje yderligere, både på indre og ydre Frederiksberg. Det er både miljøvenligt og noget der huer. Da vi via vores infrastruktur, skal binde ‘indre og ydre Frederiksberg’, trafikalt bedre sammen i fremtiden.

Hannibal & Havenisse-partiets udkast til en ny metro-ring

Tryk på knappen. Her kan du få et visuelt indtryk, på en kommende, Ny ‘underjordisk Metrolinje’, som både forbinder, ‘ydre og indre Frederiksberg’, med dele af flere omegnskommuner. Hvor der også er en stigende befolkningsvækst. Udover at samle generationerne; børn, unge og ældre, både i arbejdsliv og udenfor arbejdslivet. Så vi dermed også skaber større livskvalitet, for den enkle medborger. I form af miljømæssig hensyn til bevægelsen og ved at skabe en større balance, imellem ydre områderne og til indre by. Idet forbindelsen her, også bliver styrket fremtidigt med en tilslutning, til den eksisterende Cityring, via: “Nørrebro Station”

Den nuværende rapport som Frederiksberg Kommune har liggende om en ny underjordisk metrolinje, kaldet; “Fansanlinjen” som går fra:
Ny Ellebjerg – Valby st. – Zoologisk Have og videre mod: Emdrup Station”.

Foto: Frederiksberg Allé, Frederiksberg

Dermed viser flertallet af politikerne i byrådet på Frederiksberg, at de endnu engang, IKKE sætter handling på, at trafikken skal styrkes ude ved området af: “Domusvista og Ålholm Plads”. Det vil Havenisse-partiet IKKE accepterer! Uanset hvad skal vi have: ‘En ny underjordisk metro-linje’. Men området ‘Domusvista – Ålholm Plads’ SKAL med…om det så være en anden underjordisk metrolinje, som: “Havenisse-partiet” her kommer udkast til her.

‘Havenisse-partiet’, vil tilmed bevare, vores buslinje; ‘72 cirkulært, fra: “Frederiksberg Rådhus – Domusvista”. Eftersom det, ‘De konservative med et flertal’, nu har vedtaget ‘en plads af granitsten’, foran; ‘Frederiksberg Slot’. Så tyder dette ikke godt, for fremtidigt samarbejde om: ‘eksisterende & nye fremtidige buslinjer’, fra indre til ydre, Frederiksberg. Tilmed ta’r en ny metro-station også år, før den kan blive en realitet. ‘Hannibal’, har i denne forbindelse, allerede via e-mail, informeret: Københavns Overborgmester, kære; “Lars Weiss”. Om at: ‘Havenisse-partiet’…IKKE kan acceptere, den udarbejde rapport, vedr. den underjordiske metrolinje, ved navn: “Fasanvejslinjen”.

Rapport: Fasanvejslinjen
KLIK HER FOR AT LÆSE RAPPORTEN

Hue pkt. 1

Vælg

Hue pkt. 2

Vælg

Hue pkt. 3

Vælg

Hue pkt. 4

Vælg

Hue pkt. 5

Vælg

Hue pkt. 6

Vælg