HUE PKT. 2

Et ekstra engangsbeløb til;
SSH, SSA & Sygeplejersker med arbejde på Frederiksberg’

Som tak for ekstraordinær og kæmpe indsats under covid19, honoreres den arbejdende medarbejderstab: SOSU- hjælpere, SOSU-assistenter, samt sygeplejersker, som har arbejde i Frederiksberg kommune, med et ekstra; “engangsbeløb”. Som uddannet social og sundhedshjælper har Hannibal både arbejdet i hjemmepleje og på plejehjem, Hvor Hannibal også har været medvirkende til at yde omsorg og pleje for de mange ældre derude. De ældre som holder af deres  SSH-hjælper, Social og sundheds-assistent og sygeplejersker, alle gør de en kæmpe indsats. Dette har  vi også har været vidne til i covid19-tiden, hvor de også i vores kommune har været ekstra presset og de SKAL ikke spises af med honning-hjerter som tak, som vi har set det på de sociale medier, Vi skal takke dem med et ‘ekstra engangsbeløb, udover deres månedlige løn, fra kommunen’s side. Det SKAl det kommende flertal acceptere.

Fotos: Søndermarken & Frederiksberg Rådhus

I: Havenisse-partiets  formand; Hannibal er  selv personligt uddannt social og sundhedshjælper, og har tidliger arbejdet i henholdsvis hjemmeplejen i Vanløse, samt som vikar på div. plejehjem rundt omkring i landets kommuner, primært Kbh. Ved derfor hvor vigtigt det er at vi i vores egen kommune, fastholder vores dygtige medarbejder indenfor sundhedsområdet, ved både at sikre dem de mest optimale arbejdsforhold = mindre administrative regelsæt for medarbejderne. Så fokus primært ligger på plejen, og den direkte kontakt til borgeren

Havenisse-partiet mener derfor det nu er vigtigere end nogensinde, at vi så fastholder vores fremragende sundhedspersonale ved at sætte ind på to måder.  Først og fremmest som førnævnt, at mindske det administrative regelsæt, så borgeren primært er i fokus og dernæst økonomisk at sikre et ekstra engangsbeløb til vor sundhedspersonale, som en taknemmelighed og respekt overfor disses arbejdsindsats. Havenisse-partiet tilmed vil arbejde for at der ikke kun skal være tale om et engangsbeløb, men derimod at det beløb bliver indført som en fast del udover den eksisterende løn. Dette er fremgangsmåden hvortil vi kan fastholde vores dygtige sundhedspersonale, og at vi i større grad kan sikre at den enkle ældre, som er glad for sin daglige hjælp, hovedsagligt vil mødt af de personer som den enkle ældre holder af og føler sig tryg ved. Det handler om for havenisse-partiet at skabe et værdigt ældreliv for den enkle og for alle nutidige og fremtidige ældre i Frederiksberg Kommune.

 

Indslag om: ‘Social og sundhedshjælperen’; Hannibal, år: 2004.

Hue pkt. 1

Vælg

Hue pkt. 2

Vælg

Hue pkt. 3

Vælg

Hue pkt. 4

Vælg

Hue pkt. 5

Vælg

Hue pkt. 6

Vælg