HAVENISSE-PARTIET FØLGER

Folketinget:
https://www.ft.dk

Frederiksberg Kommune:
https://www.frederiksberg.dk

Indenrigs og boligministeriet:
https://im.dk

Frederiksberg Hospital:
https://www.frederiksberghospital.dk

Statsministeriet:
https://www.stm.dk

Frederiksberg Erhverv:
https://frberhverv.dk

Erhvervsministeriet:
https://em.dk

Dansk Erhverv:
https://www.danskerhverv.dk

Frederiksberg Slot og Have Søndermarken:
https://kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-haver/frederiksberg-slot-og-have-soendermarken/frederiksberg-have.html

Special Skolen ved Nordens Plads
https://www.svnp.dk/om-skolen/

Frederiksbergs Lokal TV:
https://frederiksberglokaltv.dk

Frederiksberg Ungdomsskole:
https://www.frbung.dk

TV2 LORRY – Frederiksberg:
https://www.tv2lorry.dk/frederiksberg

Frederiksbergnyt:
https://frederiksbergnyt.dk/cms/2021/03/04/
kommunalvalget-kan-afgoeres-af-stemmespild/

ÆldreSagen – Frederiksberg:
https://www.aeldresagen.dk/
lokalafdelinger/frederiksberg

Foto: Folketinget, Danmark

Danmarks naturfredningsforening
https://www.dn.dk/

Altinget:
https://www.altinget.dk

Visit Frederiksberg:
https://visitfrederiksberg.dk

Udenrigsministeriet:
https://um.dk

Frederiksberg Shopping:
https://frbc-shopping.dk/frederiksberg-turistinformation/godt-kende-paa-frederiksberg/

Banedanmark:
https://www.bane.dk

METROEN:
https://m.dk

Hovedstadens Letbane:
https://www.dinletbane.dk/da/

Frederiksberg Blandet, FrederiksbergLiv:
https://ugeavisen.dk/frederiksberg

Kongehuset:
https://www.kongehuset.dk/

Havenisse-partiet

Følg også partiet på
Facebook & Twitter

Wikipedia – Hannibal Hildorf