HUE PKT. 3

“Støtte-ordning til
Lokalt Erhvervsliv i krisetider”.

I form af en: “Låne-ordning”. Vedr.: “Enkeltmandvirksomheder” – Som har bopælsadresse, i Frederiksberg Kommune. Ja, en: ‘pengepulje’, som skal sikre de små selvstændige fremadrettet i krisetider, så som fx. Covid19-situationen. Som skal være en: “låne-ordning”, så pengene også kommer retur, og dermed kan videreføres til; “sårbare grupper”, via fremtidige budget-forhandlinger i kommunen.

“Hannibal fik selv, noget af en trist oplevelse sidste år. Da han ringede til omtalte; ‘erhvervstelefon’ på; ‘Frederiksberg Kommune’. Hvor Hannibal venligt spurgte; “Er der nogen form for hjælp til os enkeltmandsvirksomheder i kommunerne, når kredsen kradser ?”. Hvortil svaret venligt lød tilbage; “Det vil være ulovligt, at gi støtte en til en, så nej…der er ikke nogen”. Dette vil ‘Havenisse-partiet’, ikke acceptere fremtidigt i Krisetider.”

Foto: Zoologisk Have, Frederiksberg

“Havenisse-partiet”, vil tilmed have en oprettelse af en kommunal: “Støtte-ordning” til vores små lokale butikker & forretninger”, beliggende på fx. Falkoner alle og sidevejene, med bopælsadresse i Frederiksberg kommune. “Havenisse-partiet” vil i større grad fokusere på de små & mellemstore lokale butikker/forretninger. Ved at Frederiksberg Kommune indgår i et samarbejde, med et: ‘medie/magasin’ som ‘annoncere’, ude omkring, Frederiksbergs by. ‘1 gang’, pr. Kvartal, i forbindelsen med, de ‘4. Årstider’ = Forår, sommer, efterår, vinter. Uden at der er tale om, en halv eller helside’s annonce, på hver enkelt butik/forretning. Derimod skabe en; ‘fælles-annonce’ for vores små lokale butikker/forretninger på fx. ‘Falkoner alle’ & ‘sidevejene’. Så vi hjælper dem til at øge deres omsætning, i krisetid/ovenpå krisetider. Mod at de forretningsdrivende til gengæld, giver frederiksberg-borgerne ‘rabatter’, på deres varesortiment. Fremvisning af en borgeres sygesikringsbevis, kan være med til at hjælpe den forretningsdrivende, i at kunne se at de her står overfor en Frederiksberg-borger, som skal ha’ rabat. Hvortil; “Havenisse-partiet”, vil inddrage; “Frederiksberg Erhverv”, i et yderlige samarbejde, vedr. udviklingen herom.

Dette vil hjælpe vores lokale forretningsdrivende at flere kunder udefra tiltrækkes og at kundeunderlaget dermed styrkes.

Havenisse-partiet ser også muligheden for et større samarbejde mellem de forretningsdrivende og de unge fra Frederiksberg der mangler praktik og mesterlærepladser. Gennem brug af  ungekonsulenter kan der sikres det rette match. Mange unge kæmper med angst og stress og dette skal der også tages hensyn til  Et sådant samarbejde vil på alle måder styrke både forretningslivet og vores unge borgere i kommunen og på den måde fast holde de unge som arbejdskraft her på Frederiksberg.

Foto: Værnedamsvej, Frederiksberg

“Erhvervsliv & Turisme på Frederiksberg”
 – ‘Green By Heart’.

Det skal være naturligt for turister i København at lægge vejen forbi Frederiksberg. Nyde cafélivet, de små og større lokale butikker & forretninger, samt at gå en tur i Frederiksberg Have. Ja Frederiksberg har meget at byde på.

For at øge tilstrømningen foreslås det, at der ansættes unge turguider der er synlige i gadebilledet og får til opgave at følge turister rundt i butiksmiljøet, så de erhvervsdrivende vil kunne mærke det på en øget omsætning.

Desuden vil Havenisse-partiet inspirere de lokale erhvervsdrivende til at kaste sig ud i at fremstille deres smykker, tøj, eller andet for øjnene af købedygtige turister og naturligvis også til glæde for de mange faste kunder, mens de fortæller om deres egen kunst/smykker/design m.m.

Såfremt de ikke selv har mulighed for dette, så foreslår Havenisse-partiet at de lokale erhvervsdrivende skal kunne modtage støtte fra Frederiksberg Kommune til i perioder at huse unge lokale  kunsthåndværkere, som dermed kan fremstille deres smykker, tøj, eller andet for øjnene af købedygtige turister og naturligvis også til glæde for de mange faste kunder.

Lad os endvidere stille et særligt område i Frederiksberg have, til rådighed for alle vores lokale kunstnerne, som der vil kunne udøve og sælge deres kunst til publikum. Det kunne være spændende med et område hvor der bliver skabt kreative portrætter, landskabsmalerier og andet, direkte fra haven, til alle de turister der naturligt vil søge attraktionen.

Lad også Frederiksberg få steder hvor politikere og aktive borgere frit kan stille sig op og formidle alt det de brænder for. Lad byrådssalen få endnu mere liv og blomstre på denne vis, krydret med udstillinger og gadeteater, eksempelvis foran; Frederiksberg Rådhus.

Lad os på Frederiksberg få lavet vores egen app; “Green by Heart”, der guider besøgende rundt i bymiljøet og på den måde sikrer tilstrømningen til butikkerne, caféerne, til Frederiksberg have, særlige arrangementer og spontane happening.

I appen; ‘Green by Heart’ bliver turisterne mødt af små engelsktalende præsentations-videoer, fra alle vores lokale erhvervsdrivende’s butikker og forretninger. Dette for turister der ønsker at gå rundt på egen hånd, og gennem appen bli’r guidet direkte hen til butikker og forretninger ligesom vi kender det fra: Find Vej (Google Map).

Tilmed en årlig kongres i; ‘Falkoner Salen’ – Scandic Falkoner’, hvor turistfremmende aktiviter fremlægges. Hvor kunst og kultur præsenteres krydret med indslag, omkring vores miljøbevidste tiltag, i vores grønne kommune.

Forstil dig fx. efter at borgmesteren har budt velkommen, så træder et kommunal-bestyrelsesmedlem ind på scenen foran publikum, og beretter om  byens historik. Hvor der her bliver givet en instruktion/fortælling omkring vores by og de grønne tiltag. Alt imens der ved kommunal-betyrelsesmedlemmets side, står/sidder en skabende kunstner og underbygger fortælleren’s historie fortælling , så publikum samtidig  får nye visuelle indtryk. Herefter træder det næste kommunal-bestyrelsesmedlem ind på scenen, og går i en dialog med publikum, her  i selskab med en af ejerne, fra en lokal tøjforretning, som fx. bruger økologiske tekstiler. Alt imens dialogen foregår imellem kommunal-bestyrelsesmedlemmet og ejeren af butikken/forretningen. Så bliver de flankeret af modeller, i ‘3 generationer’ = barn, ung, voksen og ældre, som kommer gående ind på scenen og underbygger fortælling og giver publikummet en ide om de nye trends. Udover dette forestilles indslag fra lokale musikere der inspirer til at lytte til byens grønne hjerte. Hvorefter en byrådpolitiker fortæller om biodiversitet, hvordan det spirer og gror i vores by. Hvor det her bliver underbygget af en opførsel fra en lokal balletdanserinde, der som en blomst folder sig ud i bevægelser, der vidner om et symbol på vækst og liv.

Alt dette sker, i et samarbejde, imellem handelsstandsforeningen/ Frederiksberg Erhverv & alle de lokale butikker/forretninger, med økonomisk støtte fra Frederiksberg Kommune. Til ære for turismen og alle interesserede, som kan træde indenfor og modtage nye input.

Hue pkt. 1

Vælg

Hue pkt. 2

Vælg

Hue pkt. 3

Vælg

Hue pkt. 4

Vælg

Hue pkt. 5

Vælg

Hue pkt. 6

Vælg